Meten is weten

Door middel van onderzoek kan worden aangetoond of een plan wel of niet doorgang kan vinden. Of wordt duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om een plan uit te kunnen voeren.

Voor de klant is het van belang dat de juiste informatie boven water komt. Hiervoor heeft Omgeving Manager vakspecialisten in dienst, maar wordt zonodig ook expertise gehaald van elders. Hierdoor kunnen de klanten altijd op maat worden bediend.

.... het volledige dienstenoverzicht

 

Maatwerk
Net als bij de juristen geldt ook voor de techneuten binnen Omgeving Manager dat de kracht zit in het combineren van technische en juridische kennis. Hierdoor levert Omgeving Manager op de wet afgestemd maatwerk. Daarbij is het algemene uitgangspunt: doen wat nodig is, maar nalaten wat overbodig is.