Juridisch met een plus

In het omgevingsrecht (natuur, milieu en ruimtelijke ordening) draait het niet alleen om kennis van de wet. Technische en ecologische knowhow is minstens zo belangrijk om de wet toe te passen.  De kracht van Omgeving Manager is dat ze beide combineert: juristen met een plus.

Een tweede pluspunt: Omgeving Manager weet wat er in de praktijk leeft. Er wordt meegedacht met de ondernemer en de overheid en we zijn sterk oplossingsgericht.

Behalve omgevingsrecht legt Omgeving Manager zich ook toe op bouw- en contractrecht. Hiervoor is in 2009 een juriste aangetrokken, zodat we onze klanten in privaatrechtelijke kwesties kunnen bijstaan.

 

.... naar het volledige dienstenoverzicht 

Goodwill
Omgeving Manager lost graag problemen voor u op. Het is echter beter om problemen te voorkomen.  Dit kan door Omgeving Manager vanaf het begin bij uw project te betrekken.

Eventuele valkuilen in het proces worden snel herkend. Hierop kan dan worden gestuurd, waardoor de goodwill tussen partijen maximaal behouden blijft.