Bodem

U kunt bij Omgeving Manager terecht voor bodemonderzoek en advies bij bodemverontreiniging en bodemsanering. Omgeving Manager beschikt zowel over de benodigde technische expertise als over kennis van de relevante regelgeving. Bij het constateren van een bodemverontreiniging is een goede communicatie met het bevoegd gezag en belanghebbenden belangrijk. Voor al deze zaken is Omgeving Manager de juiste partner. Onder andere de volgende diensten biedt Omgeving Manager aan:

 • nulsituatie- en eindsituatieonderzoek

 • verkennend bodemonderzoek

 • vastleggen bodemkwaliteit tbv transactie onroerend goed

 • partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

 • nader onderzoek en saneringsonderzoek

 • opstellen saneringsplan en aanvragen saneringsbeschikking

 • organiseren bodemsanering

 • etc.

  .... naar het volledige dienstenoverzicht

 

Kwaliteit
bodemonderzoek
Een bodemonderzoek bestaat uit drie onderdelen:
 1. het nemen van representatieve monsters (veldwerk)
 2. het analyseren van de monsters in een laboratorium
 3. het opstellen van het adviesrapport
kwaliteitsborging
Veldwerk wordt uitbesteed aan een professioneel en gecertificeerd veldwerkbureau. Meestal is dit Poelsema Veldwerkbureau uit Vollenhove. De grondmonsters worden geanalyseerd door het daarvoor geaccrediteerde Alcontrol Laboratories te Hoogvliet. Het opstellen van het adviesrapport gebeurt door de vakspecialist van Omgeving Manager.

Besluit bodemkwaliteit
Door bovenstaande werkwijze voldoet Omgeving Manager volledig aan het Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo). Eigenlijk gaat Omgeving Manager nog een stapje verder. Veldwerk wordt niet alleen onder certificaat uitgevoerd, maar is ook nog eens volledig gescheiden van de adviseur die het rapport opstelt.