Vergunningverlening

Overheid
Vergunningverlening en het managen van bijbehorende procedures zijn sleutelbegrippen voor Omgeving Manager. Voor gemeentes en provincies heeft Omgeving Manager tal van milieuvergunningprocedures afgehandeld. Daarbij is ervaring opgebouwd in vrijwel alle voorkomende branches, waaronder de intensieve veehouderij, afvalbedrijven en industriële bedrijven.

Bedrijfsadvisering
Aan de andere kant staat Omgeving Manager tal van bedrijven bij in het verkrijgen van de juiste vergunningen. Van belang is dat Omgeving Manager kan meedenken vanaf het begin van een traject (planinrichting) tot en met het zonodig bijstaan in beroepszaken.

Vergunningen
Omgeving Manager is onder andere thuis in de volgende typen vergunningen:

 • Omgevingsvergunning met betrekking tot onder andere:
         - inrichtingen
         - beperkte milieutoets
         - afwijken bestemmingsplan
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Waterwetvergunning
 • Drank- en horecawet
 • Evenementen

Verder ondersteunt Omgeving Manager bij allerhande soorten ontheffingen, meldingen etc.

 .... terug naar dienstenoverzicht

 

Portfolio
Bij onder meer de volgende typen inrichtingen is Omgeving Manager betrokken geweest bij de vergunningverlening of het aanvragen van de vergunning:
 • (intensieve) veehouderijen
 • biovergistingsinstallaties
 • glastuinbouwbedrijven
 • vlees- en visbewerkende bedrijven
 • ziekenhuis
 • vakantieparken
 • milieubrengstations
 • afvalverwerkende bedrijven
 • lpg-tankstations
 • slachterijen
 • inleggerijen
 • dierenpensions/hondenkennels
 • verffabriek
 • propaantanks
 • windturbines
 • kunststofverwerkende bedrijven
 • opslagplaatsen gevaarlijke stoffen
 • drankenfabriek (likeuren e.d.)
 • veevoederfabrieken
 • oliebunkerstation
 • gemalen
 • discotheken
 • winningstations drinkwater
 • drukkerijen
 • meubelfabrieken
 • verzinkerij
 • enz.
Met andere woorden: In nagenoeg alle branches is Omgeving Manager thuis.