Beleid fysieke leefomgeving

Omgeving Manager staat voor beleid dat werkt. Voordeel daarbij is dat Omgeving Manager beschikt over hoog opgeleide en deskundige adviseurs, maar wel met voldoende gevoel voor de praktijk. De adviseur die bij ons bijvoorbeeld een handhavingbeleidsplan opstelt, heeft zelf ook ervaring in het veld met toezicht. Hierdoor worden snel de valkuilen onderkend, wordt gericht gewerkt naar verbetering en ligt de ambitie op een haalbaar niveau.

Omgeving Manager kan u ondersteunen bij ondere andere het opstellen van:

  • handhavingsbeleidsplan
  • beleidsregels
  • gedoogbeleid
  • beleidsplan fysieke leefomgeving
  • uitvoeringsprogramma's
  • etc.

Voorbeelden

Terrassenbeleid

Omgeving Manager heeft in 2008 een voorzet gegeven voor het terrassenbeleid in de Noordoostpolder. Een mooi voorbeeld van de veelzijdigheid van ons bedrijf.

Handhaving Fysieke Leefomgeving

Voor gemeente Haaren is Omgeving Manager de architect geweest van het Handhavingsbeleidsplan Fysieke Leefomgeving 2009 - 2012. Een plan dat aansluit bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het plan is mede vanwege de anticipatie op nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving en praktische uitvoerbaarheid positief ontvangen bij provincie Noord-Brabant.