Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De website van Omgeving manager bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Omgeving manager liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Omgeving manager. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Omgeving manager geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Omgeving manager aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Omgeving manager vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Omgeving manager en wij geven geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van Omgeving manager. Tevens is Omgeving manager niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Omgeving manager die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Omgeving manager in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Bezoekadres

Adres:
Het Spijk 18E
8321 WT Urk

K.v.K:
563.186.18

BTW-nummer:
NL001659826B27

Contactinformatie