Juridisch met een plus

In het omgevingsrecht (natuur, milieu en ruimtelijke ordening) draait het niet alleen om kennis van de wet. Technische en ecologische expertise is minstens zo belangrijk om de wet toe te passen.  De kracht van Omgeving Manager is dat ze beide combineert: juristen met een plus.

Omgeving Manager weet daarbij wat er in de praktijk leeft. Hierdoor is het prettig en laagdrempelig samenwerken om het doel van de klant te bereiken.

Voorbeelden van regelgeving waarbij de expertise van Omgeving Manager van pas komt: Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, bestemmings- of omgevingsplannen, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet natuurbeschermingswet en de nieuwe Omgevingswet.

Goodwill

Omgeving Manager lost graag problemen voor u op. Het is echter beter om problemen te voorkomen.  Dit kan door Omgeving Manager vanaf het begin bij uw project te betrekken.

Eventuele valkuilen in het proces worden snel herkend. Hierop kan dan worden gestuurd, waardoor de goodwill tussen partijen maximaal behouden blijft.

Juridisch+