Werken bij Omgeving Manager

Klantgericht
Omgeving Manager heeft richting de klant als doelstelling om een kwaliteitsbureau te zijn. Het geleverde werk moet zowel juridisch, technisch als sociaal de toets der kritiek kunnen doorstaan.

Samen een team
Het beleid van Omgeving Manager is erop gericht dat personeel optimaal kan werken en zich optimaal kan ontwikkelen. Individuele kwaliteiten worden hierbij zoveel mogelijk gestimuleerd en geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Daarnaast is het van belang dat medewerkers zich thuisvoelen op kantoor. Dat betekent dat we rekening houden met elkaar.

Betrokkenheid
Werk is bij Omgeving Manager meer dan alleen het verzorgen van de broodwinning. Binnen het werk is ruimte voor de ontwikkeling van talent. Tussen de directie en medewerkers en tussen de medewerkers onderling wordt steeds gewerkt aan een eerlijke en open sfeer. Richting de omgeving wordt rekening gehouden met de medemens en de schepping.

Vacatures

Milieukundig adviseur (in opleiding).

Heeft u talent dan kunt u altijd uw CV overleggen. Meerdere medewerkers zijn bij of via Omgeving Manager aan het werk gekomen door een open sollicitatie.