Diensten

Op deze pagina zijn de belangrijkste diensten van Omgeving Manager samengevat. Staat de dienst die u zoek er niet bij, maar heeft wel betrekking op natuur, milieu of ruimtelijke ordening? Neem dan contact op met Omgeving Manager. Onze adviseurs staan u graag te woord.

Juridische dienstverlening:

 • procedure- en vergunningmanagement
 • plantoetsing op wet- en regelgeving
 • schrijven bezwaar- en beroepschriften
 • bijstaan tijdens rechtszittingen of mediation
 • advisering met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet

Advisering met betrekking tot de Wet natuurbescherming:

 • AERIUS-berekeningen
 • aanvragen natuurvergunning
 • advisering stikstofmaatregelen
 • flora- en faunatoets

Management leefomgeving:

 • Opstellen ruimtelijke onderbouwing
 • opstellen m.e.r.-beoordelingsnotitie
 • Aanvragen omgevingsvergunning met betrekking tot de volgende activiteiten:
  • oprichten of wijzigen inrichting (milieu)
  • aanleg van een werk
  • afwijking bestemmingsplan of beheersverordening
  • beperkte milieutoets
 • Toepassen Activiteitenbesluit
 • Ondersteuning bij toezicht en handhaving

Management & uitvoering milieuonderzoek:

 • Bodem
 • Geluid
 • Geur (o.a. met betrekking tot veehouderij)
 • Luchtkwaliteit
 • Veiligheid
 • Milieueffectrapport

Klanten

Omgeving Manager heeft een diverse klantenkring. Bedrijven, overheden (m.n. omgevingsdiensten), maatschappelijke organisaties en particulieren maken gebruik van de expertise die Omgeving Manager biedt.

Een belangrijke klantengroep zijn de architecten en bouwkundige adviesbureaus. Zo kan iedere partij doen waar die goed in is. Omgeving Manager is gewend om samen te werken. Met het principe ‘schoenmaker blijf bij je leest’ wordt zo nodig expertise bij collega’s ingekocht. Met als doel: het beste bereiken voor de klant.

Diensten (1)