Meten is weten

Door middel van onderzoek kan worden aangetoond of een plan wel of niet doorgang kan vinden. Of wordt duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om een plan uit te kunnen voeren.

Bij een project is het van belang dat de juiste onderzoeken worden uitgevoerd, maar dat geen kosten worden verspild aan onnodig onderzoek. Omgeving Manager zorgt daarom voor een adequaat management van de benodigde onderzoeken. Voor sterk specialistische kennis wordt gebruik gemaakt van experts uit het netwerk. Voor de afstemming met het project draagt Omgeving Manager dan zorg voor het offertetraject en de aansturing bij de uitvoering.

Omgeving Manager kan u ondersteunen bij onder andere de volgende milieuonderzoeken:

  • Bodem
  • Geluid
  • Geur (o.a. met betrekking tot veehouderij)
  • Stikstofdepositie (AERIUS-berekeningen)
  • Luchtkwaliteit
  • Veiligheid
  • Milieueffectrapport
  • Flora en fauna

Maatwerk

De kracht bij Omgeving Manager zit in het combineren van technische en juridische kennis. Hierdoor levert Omgeving Manager op de wet afgestemd maatwerk. Daarbij is het algemene uitgangspunt: doen wat nodig is, maar nalaten wat overbodig is.

Milieuonderzoek