Leefomgeving

Uw leefomgeving. Het is van u, maar ook van anderen. Ruimte is beperkt en niets kan of mag zomaar. Vaak is sprake van een complex krachtenveld. Dit is het terrein van Omgeving Manager. De kracht ligt in de weg vinden tussen alle belangen en de regels. Dit kan zijn op beleidsmatig niveau, maar ook op uitvoeringsniveau bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  • Ruimtelijke onderbouwing voor afwijken bestemmingsplan
  • Aanvragen omgevingsvergunning
  • Toepassen Activiteitenbesluit
  • Ondersteuning bij toezicht en handhaving
  • Advisering bij de nieuwe omgevingswet

Omgevingswet

In 2022 wordt de nieuw Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt maar liefst 26 wetten die te maken hebben met onze leefomgeving. Onderdeel van deze wetswijziging is dat er steeds meer verantwoording wordt neergelegd bij de aanvrager van een vergunning. Zo kan het zijn dat de gemeente of provincie eist dat de aanvrager vooraf zelf de omgeving informeert en inspraak organiseert. Omgeving Manager kan u daarbij professioneel begeleiden.

Voor meer informatie over de nieuwe Omgevingswet verwijzen wij naar de informatie op de site van de Rijksoverheid. Voor de mogelijke gevolgen van de Omgevingswet voor uw project, adviseren wij om contact op te nemen met Omgeving Manager.

Leefomgeving