Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Omgeving Manager is actief met betrekking tot alle wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dit zijn onder andere de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet.

Complexe regelgeving in vaak complexe situaties, want ruimte is schaars. Regels die meestal wel goed zijn, maar niet altijd goed worden begrepen. Voor Omgeving Manager is de wetgeving echter niet de bron van onmogelijkheden, maar een routeplanner om doelen te bereiken.

Een kleine greep uit onze juridische diensten:

  • opstellen beleidsregels en verordeningen
  • plantoetsing op juridische haalbaarheid
  • opstellen handhavingsbeschikkingen (of juist het voorkomen daarvan)
  • implementatietrajecten nieuwe wetgeving
  • indienen of behandelen van bezwaarschriften of zienswijzen
  • vertegenwoordiging klant in beroepsprocedures tot en met het pleiten bij de rechtbank of Raad van State

Voorbeelden

afvalbrengstation
Mag een brengstation zonder toestemming van gemeente particulier afval ontvangen? Volgens de gemeente eerst niet. Omgeving Manager en haar klant vinden van wel. In de bezwaarprocedure is dit bevestigd. Uiteindelijk resultaat: privatisering gemeentelijke milieustraat die nu door klant van Omgeving Manager wordt geëxploiteerd.

veehouderij
Omgeving Manager is onder andere gespecialiseerd in (intensieve) veehouderij en adviseert daarbij onder andere gemeentes. Een kleine greep uit onze ervaring: omgevingsvergunningen, beroepsprocedures, begeleiding MER-procedure, MER-beoordelingen, Natuurbeschermingswetvergunningen etc.

buitengebied
Omgeving Manager wordt veel gevraagd bij bestemmingsplanconflicten die spelen in het buitengebied. Conflicten die vaak na het inbrengen van de juiste kennis en houding geen conflicten meer zijn. De meeste zaken worden afgesloten als win-win.