Juridische bedrijfsondersteuning

Ook voor private kwesties kunt u bij Omgeving Manager terecht. Onder andere de volgende diensten kunnen wij aanbieden:

  • opstellen algemene voorwaarden
  • aansprakelijkstelling
  • opstellen contracten e.d.
  • bemiddeling bij juridische conflicten
  • onderzoek naar de rechtspositie
  • etc.

Met het bovenstaande is Omgeving Manager een belangrijke aanvulling op de advocatuur en andere juridische dienstverleners. Vergelijk het met de huisarts en de medisch specialist. De meeste handelingen kan Omgeving Manager prima verrichten, maar zonodig verwijzen wij door.

Juridische zorg bieden wij hierdoor laagdrempelig en betaalbaar aan.

Integrale aanpak

Door uitbreiding van ons dienstenpakket met bouw- en privaatrecht kan Omgeving Manager nog beter dan voorheen integraal adviseren. Nu onderhandelen we niet alleen, maar zorgen bijvoorbeeld ook dat alles contractueel goed wordt geregeld. Adviseren wij een klant bij een bodemsanering, dan kunnen wij ook de veroorzaker aansprakelijk stellen, enz.