BJ Kramer VOF over Foppen

Door André de Vries - I.C.U
'Als je al meer dan 10 jaar een zakelijke relatie met iemand hebt, komt dat omdat je elkaar goed aanvoelt en met elkaar kunt lezen en schrijven.' Aan het woord is Evert Kramer van B.J. Kramer VOF over zijn relatie met Foppen Advies. 'Willem deed al zaken met mijn vader, voordat ik bij het bedrijf zat. Sinds ik de zaak van mijn vader heb overgenomen, is onze samenwerking alleen maar intenser geworden. Uiteindelijk heb ik in 2002 al mijn vergunningswerk aan Willem uitbesteed en daar heb ik nog steeds geen moment spijt van gehad. Integendeel.'
1265963324_944

Voorbeelden

Highlights

B.J. Kramer VOF is een op Urk gevestigd bedrijf dat de volgende activiteiten onderneemt: grondwerk, sloopwerk en inzameling afvalstoffen. Al sinds 1999 laat dit bedrijf zich adviseren door Omgeving Manager. Hieronder de highlights:

2012-2013 puinbreker en herinrichting

 • mediation i.v.m. tijdelijke puinbreker
 • aanvragen omgevingsvergunning

2009 verhuizing naar de nieuwe locatie:

 • bijstaan in arbitragezaak
 • directievoering bouw
 • bijstaan inzake schadeclaim gemeente

2007-2008 voorbereiding bedrijfsverplaatsing:

 • zoeken nieuwe locatie
 • onderhandelen met gemeente over de lokatie, de omvang en prijs
 • planontwerp nieuwvestiging
 • bodemonderzoek
 • geluidonderzoek
 • aanvragen bouw-, milieu- en Wvo-vergunning
 • regelen aanbesteding

2006 overname gemeentelijke milieustraat:

 • onderhandelen met de gemeente mbt privatisering
 • adviseren bij contractvorming met de ROVA
 • verzorgen aanvragen om bouw- en milieuvergunning
 • bijstaan bij bezwaar tegen bouwvergunning

2005 uitbreiden brengstation met ontvangst huishoudelijk afval:

 • melding 8.19 voor inzameling huishoudelijk afval
 • bijstaan in de daarop volgende bezwaarprocedure

2003-2004 oprichting brengstation bedrijfsafval:

 • advisering inrichtingsplan
 • aanvragen provinciale milieuvergunning en WVO-vergunning
 • bijstaan in beroepszaak bij Raad van State

1999-2000 het begin:

 • bijstaan in handhavingszaak
 • aanvragen bouw- en milieuvergunning
 • weerleggen schadeclaim buurbedrijf