Ruimtelijke onderbouwing

Ruimte is schaars. De ruimte zo goed mogelijk gebruiken vraagt om creativiteit en afstemming. Dit is het terrein van Omgeving Manager. Vooral als de invulling van een plan staat of valt met de milieukundige aspecten. Net als bij andere diensten van Omgeving Manager zit ook hier de kracht in de combinatie van technische en juridische kennis.

van grof naar fijn

In de praktijk zien we vaak twee dingen: een overkill aan onderzoek of het nalaten van een cruciaal onderzoek. Gevolg: een plan dat in de eindfase strandt en/of nodeloos duur is. De aanpak van Omgeving Manager is gericht op het voorkomen van deze problemen. Dit gebeurt door te werken van grof naar fijn. Hierdoor wordt steeds gedaan wat nodig is, maar worden overbodige kosten voorkomen.

Voorbeelden

bouwmarkt buitengebied

Hoe pas je de uitbreiding in van een bouwmarkt in het buitengebied? Dat was een vraag die Omgeving Manager moest oplossen voor Pieper Bouw & Tuin te Ermelo. Antwoord: Door het creëren van een win-win situatie. Ondanks de uitbreiding kon het plan zo worden vormgegeven dat het een verbetering was voor:

  • de verkeersveiligheid;
  • de geluidbelasting op woningen;
  • landschappelijke inpassing.

inbreidingsplan

Voor een gemeente in Overijssel heeft Foppen Advies de milieukundige begeleiding verzorgd van een inbreidingslocatie nabij een bedrijventerrein. Het plan had betrekking op het realiseren van onder andere een woon-zorgcentrum en een brandweerkazerne. Door de inbreng van Omgeving Manager kon de gemeente verantwoorde keuzes maken.