Veiligheid

Bij veiligheid is het laveren tussen over- en onderschatting. In dit krachtenveld scheidt Omgeving Manager graag de zin van de onzin.

Onder andere de volgende diensten bieden wij aan:

  • inrichtingsplannen opslagen gevaarlijke en/of brandgevaarlijke stoffen
  • beoordelen plaatsgebonden en groepsrisico's
  • toepassing veiligheidsvoorschriften Bouwbesluit
  • opstellen programma's van eisen
  • second opinions
  • toepassing PGS-richtlijnen
  • etc.

Omgeving Manager is vooral actief op het snijvlak tussen wetgeving en praktijk. Voor een aantal specifieke zaken wordt expertise van gespecialiseerde collegabureaus ingehuurd. Zo zorgt Omgeving Manager ervoor dat de uitvoering van een kwantitatieve risico-analyse (QRA), een vuurlastberekening of het opstellen van een aanvullende risicoanalyse en evaluatie (ARIE) in vertrouwde handen wordt uitgevoerd.

1261237156_5308

Voorbeelden

Werkplaats groter dan 1.000 m2

Een polyesterverwerkend bedrijf kon dankzij een vuurlastberekening drie werkplaatsen van elk 1.000 m2 samenvoegen. Resultaat: een enorme besparing op bouwkosten en veel betere interne logistiek.

Gewasbeschermingsmiddelen

De tendens naar steeds minder gevaarlijke middelen zet door. Dit biedt vaak soelaas voor aanpassing van de opslagplaatsen, waardoor dure en gecertificeerde brandblussystemen niet meer nodig zijn. Omgeving Manager heeft op deze wijze al voor veel bedrijven kosten bespaard.

Externe veiligheid

Vaak blijkt dat opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen alsnog kunnen worden toegestaan na het uitvoeren van een kwantitatieve risico-analyse. Door gericht onderzoek konden zo verschillende keren onmogelijk lijkende plannen alsnog worden gerealiseerd.